Tariflərimiz

0 - 100qr
0.99 0.77$
101qr-250qr
1.99 1.77$
251qr - 500qr
2.99 2.77$
501qr - 1kq
3.99 3.49$
1kq üzərində
x 3.99 3.49$
0 - 100qr
1.49 1.27$
101qr-250qr
2.49 2.27$
251qr - 500qr
3.49 3.27$
501qr - 1kq
4.49 3.99$
1kq üzərində
x 4.49 3.99$

0 -Üç tərəfinin (en, uzunluğ, hündürlük) cəmi 1 metrdən çox olan bağlamalar həcmsəl çəki kimi hesablanır. Həcmsəl çəki = En x Uzunluğ x Hündürlük / 6000. Hazırda həcimsəl çəki hesablanmır. 100qr